پست ها

اکستنشن اسپایکی

اکستنشن اسپایکی: در این اکستنشن دو تا چهار تار اکستنشن مژه ی والیوم  بدون فن سازی روی یک تار مژه ی شما قرار میگیرد.

حجم آن بین کلاسیک و والیوم است.

این اکستنشن مشکی تر از اکستنشن کلاسیک است و به مژه شما حالتی خیس میدهد.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *