آموزش

آموزش لیفت و لمینت مژه و ابرو

در دوره ی آموزشی لیفت و لمینت چی یاد میگیریم؟

✓لیفت و لمینت مژه

✓لیفت ابرو

✓بوتاکس مژه و ابرو

✓حنای ابرو

1-شناخت انواع پوست

2-چگونگی کار با انواع پوست

3-قرینه سازی ابرو

4-انواع ابروها

5-متد ها و تکنیک های مختلف کار با حنا

6-معرفی مواد و ابزار ها

7-حساسیت ها و بیماری ها

8-آماده سازی پوست

9-کار بارنگ

10-کاربا حنا

11-مراقبت ها و….


 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *