پست ها, کیمیا کیانی

اکستنشن هیبریدی و ویسپی

اکستنشن هیبریدی: در اکستنشن هیبریدی  یکی در میان مژه کلاسیک و والیوم روی مژه ی شما قرار میگیرد.
به این ترتیب حجم آن بین والیوم و کلاسیک  هست.
برای اجرای این کار از ضخامت های 10 و 7 می توان استفاده کرد.
اکستنشن ویسپی: در اکستنشن ویسپی از ترکیب اسپایکی و والیوم استفاده میکنیم و تعداد اسپایکی ها بیشتر است. بنابر این حجم آن بین والیوم و اسپایکی است.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *