تفاوت کاشت و اکستنشن

تفاوت اکستنشن و کاشت چیست؟

تفاوت اکستنشن و کاشت چیست؟

1-

در اکستنشن مژه از مژه های ابریشمی که موی حیوانات هستند استفاده می شود این مژه ها مات و مشکی و نرم هستند.

درکاشت مژه از مژه های پلاستیکی از جنس پلی استر استفاده می شود. این مژه ها براق و زبر هستند.

2-

در اکستنشن مژه از چسب های دایم اکستنشن استفاده می شوند این چسب ها گاز دار هستند .

در کاشت مژه از چسب های موقت مثلdonاستفاده می شود.

3-

دوام اکستنشن مژه بین 3 تا 6 هفته هست.

دوام کاشت مژه بین 1 تا 4 هفته هست.

4-

در اکستنشن مژه ,مژه ها ایزولیشن میشوند.

در کاشت مژه ایزولیشن یا جدا سازی انجام نمی گیرد.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *