اکستنشن مژه, پست ها, کیمیا کیانی

اکستنشن والیوم ۲ و ۳ بعدی

اکستنشن والیوم ۲ بعدی و ۳ بعدی: در این نوع اکستنشن حجم مژه شما دو یا سه برابر میشود چون روی هر تار مژه ی شما ۲ یا ۳ تار مژه ی  والیوم به صورت فن سازی شده قرار می گیرد.

این کار با ضخامت ۱۰ اجرا می شود.

در این نمونه اکستنشن والیوم سه بعدی با کلاسیک های رنگ عسلی ترکیب شده و اکستنشن هایلایت مشکی عسلی رو اجرا کردیم.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *