فروشگاه

محصولات زیبایی

برای کسانی که به هر دلیلی لیفت ابرو انجام نمیدهند ژل لیفت ابرو را پیشنهاد میکنیم که به صورت موقت ابروی شما را لیفت میکند.

این محصول بدون سفیدک زدن و به راحتی ابروی شما را فرم می دهد.

مداد ابرو : این مداد ابرو برای مدلینگ ابرو استفاده می شود و در چهار رنگ موجود می باشد

مورد استفاده برای افراد معمولی و کسانی که حنای ابرو انجام داده اند می باشد

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *