بهداشت و مراقبت

بهداشت و مراقبت اکستنشن مژه

بهداشت و مراقبت از اکستنشن مژه چگونه است؟

در 24 ساعت اولیه بعد از انجام اکستنشن مژه نباید آب به اکستنشن مژه شما بخورد مگر اینکه مژه کار شما از باندر استفاده کرده باشد.(باندر جهت فیکس کردن مژه بعد از اکستنشن استفاده میشود)

بعد از گذشت 24 ساعت اول از انجام اکستنشن مژه ها باید حداقل روزی یک بار با فوم شست و شو مخصوص اکستنشن شسته شوند.

مژه ها باید مرتب نگه داشته شوند و دایم براش کشیده شود.

تایم حمام مهم نیست ولی باید با آب ولرم دوش بگیرید.

آب داغ مستقیم و بخار آب نباید به مژه ها بخورد.

روی مژه ها نباید بخوابید.

مژه ها را با دست نباید بکنید.

تا حد امکان از ریمل استفاده نکنید در صورت اجبار از ریمل های مخصوص اکستنشن استفاده کنید.

مژه ها نباید چرب شوند.

از خط چشم های ضد آب استفاده نکنید.


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *