فروشگاه

محصولات مراقبتی

سریتای مژه: تقویت کننده مژه هست که بسیار موثر در افزایش تراکم مژه ها و افزایش طول و ضخامت مژه ها است.

طریق مصرف و زمانبندی مصرف آن به این صورت است این محصول را حد اقل باید یک ماه به صورت مداوم و در سه نوبت در شبانه روز مثل خط چشم استفاده کرد

این محصول برای مژه های پلک پایین مصرف نمی شود.

و در صورتی که اکستنشن روی چشماتون دارید یک هفته بعد از انجام اکستنشن شروع به مصرف کنید. برو به فروشگاه

سریتای ابرو: تقویت کننده ابرو هست که سر ریمل مانند دارد برای ابروهای کم پشت یا ابرو هایی که ریزش داشته  یا بد اصلاح شده استفاده میشود

پیشنهاد میکنم هم زمان با لیفت ابرو از این محصول استفاده کنید.

طریقه مصرف و زمانبندی آن به این صورت  است این محصول را حداقل باید یک ماه به صورت مداوم و در سه نوبت در شبانه روز استفاده کرد. برو به فروشگاه

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *