پست ها

اکستنشن والیوم ۴ بعدی و ۵ بعدی

اکستنشن مژه ۴ و ۵ بعدی : در این اکستنشن  مژه والیوم ۴ یا ۵ بعدی به صورت فن سازی شده روی یک تار مژه  شما قرار میگیرد بنابر این حجم مژه شما ۴ تا ۵ برابر می شود.

این اکستنشن با ضخامت ۷ اجرا میشود و متناسب با سلیقه شما از انواع فر های C,CC,D,L,M,… در این اکستنشن می توان استفاده کرد.

قیمت کاشت اولیه این اکستنشن ۷۰۰۰۰۰ تومان و ترمیم ۳۵۰۰۰۰ تومان است

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *