اکستنشن والیوم ۴ و ۵ بعدی

در این اکستنشن ۴ الی ۵ تار مژه روی یک تار مژه با ضخامت ۷ قرار می گیرد.

نوع کاراکستنشن مژه
اجرای  لیفتکیمیا کیانی
مواد مصرفیبرند دلوکس
هزینه کاشت700,000T
هزینه ترمیم350,000T
آموزش:کلیک کنید
گالری:کلیک کنید

Related projects