اکستنشن والیوم ۲ و ۳ بعدی

در این اکستنشن  ۲ الی۳ تار مژه روی یک تار مژه با ضخامت  ۱۰ قرار می گیرد.

نوع کاراکستنشن مژه
اجرای  لیفتکیمیا کیانی
مواد مصرفیبرند دلوکس
هزینه کاشت700,000T
هزینه ترمیم350,000T
آموزش:کلیک کنید
گالری:کلیک کنید

Related projects